Ingeniør

Du kan måske finde en ordliste på ing.dk - eller måske kan denne bruges indtil videre!

NB: Fejl kann forekomme i farvningen af ordklasser, fordi sætningsanalyse er meget komplekst.

© Uffe Larsen (UL REV) 2019